+3620 479 4897

ÁSZF

Gdpr-ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
2. Az adatkezelő adatai
2.1 Adatvédelmi tisztviselő
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. Technikai adatok
3.2 Cookie-k (Sütik)
3.2.1 A sütik feladata
3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
3.2.4. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája
4 Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő
4.1 Online megrendeléshez kapcsolódó adatok
4.2 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
4.3 Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok
4.4 Hírlevél / eDM-hez kapcsolódó adatok
4.5 Ügyfél kapcsolati adatok
4.6 Számlázáshoz kapcsolódó adatok
4.7 Regisztráció során megadandó személyes adatok
4.8. Vásárlás során megadandó személyes adatok
4.9. Garanciális ügyintézés
4.10 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
5 Az adatok fizikai tárolási helyei
6 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
6.1 Adattovábbítás harmadik országba
7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
7.1 Tájékoztatáshoz való jog
7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
7.3 Helyesbítés joga
7.4 Törléshez való jog
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.6 Adathordozáshoz való jog
7.7 Tiltakozás joga
7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
7.9 Visszavonás joga
7.10 Bírósághoz fordulás joga
8 Egyéb rendelkezések
8.1 Árajánlat
8.2 Pótdíjazás
8.3 Kivitelezés
8.4 Teljesítés

1. Az adatkezelési tájékoztató célja
B-G TEAM Kft (cím: 2166 Püspökszilágy, Ady köz 7. , a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
meghatározott elvárásoknak.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:
bgteam.eu
Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
adatkezelesi-tajekoztato és adatkezelesi-tajekoztato címeken.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az
érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk
kérdését.
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
2. Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné a vállalkozást, az , az email címeken és a telefonszám elérhetőségeken léphet
kapcsolatba az adatkezelővel.
Név:
Székhely:
Adószám:
Nyilvántartási szám:
Telefonszám:
Mobil:
E-mail:
2.1 Adatvédelmi tisztviselő
Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. Technikai adatok
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés ellen.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen
hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
3.2 Cookie-k (Sütik)
3.2.1 A sütik feladata
A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni
beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell
újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak,
továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)
helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat,
egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol
és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.
3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a honlapcíme
és a a honlapcíme weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az
ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.
3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A webfolio.hu és a fotofolio.hu és aldomain-jeik weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint
harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az webfolio.hu és a
fotofolio.hu és aldomain-jeik weboldalai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók
hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény
javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy
böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli
őket.
3.2.4. A cookie kezelés jogalapja
A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja alapján.
Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos
funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos
funkciók hibásan működnek.
A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:
Firefox: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről
Chrome: Clear cache & cookies
Safari: Manage cookies and website data in Safari on Mac
3.2.5. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája
Név
Szolgáltató
Részletes leírás Elévülés Jelleg
A weboldalak működéséhez szükséges sütik
A sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető
funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető.
Munkamenet vége nem gyűjt személyes információkat
A felhasznlói élményt javító sütik
A sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat és a felhasználói élményt javítását
szolgálják. Munkamenet vége nem gyűjt személyes információkat
Munkamenet sütik
A sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják.
Maximun 2 óra vagy a böngésző bezárása.
Utoljára megtekintett termék süti
Rögzíti az utoljűra megtekintett teméket. 60 nap

Utoljára megtekintett termék kategória süti
Rögzíti az utoljűra megtekintett temék kategóriát. 60 nap
Kosár süti
Tárolja a kosárbe helyezett termék adatot. 360 nap
1P_JAR
Google.com és Gstatic.com
A cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.
2 év nem gyűjt személyes információkat
CONSENT
Saját Honlap címe
A cookie a cookie-k elfogadásával összefüggő beállítások tárolására használják 1 év
nem gyűjt személyes információkat
viewedExitPopupWP
Saját Honlap címe
A cookie a weboldalak elhagyásakor közölt információk beállításainak tárolására használják
30 nap nem gyűjt személyes információkat
NID
Google.com
Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy
megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító
információkat. 10 év nem gyűjt személyes információkat
_ga
Google.com
A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen
szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző /
forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem
gyűjt személyes információkat
_gat
Google.com
A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen
szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző /
forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem
gyűjt személyes információkat
_gid
Google.com
A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen
szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző /
forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. 2 év nem
gyűjt személyes információkat
4 Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő
Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők
figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az
érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az
információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről
(Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról (Hpt.).
Az adatkezelő adattérképek készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok
felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje.
4.1 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatások megrendelésére, a megrendelés során elkért
személyes adatok:
Név (kötelező mező)
Email cím (kötelező mező)
Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)
Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra
kerülhetnek.
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a megrendelés teljesítésére
kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.
4.2 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:
Név (kötelező mező)
Email cím (kötelező mező)
Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a
megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.
4.3 Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok
A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:
Név (kötelező mező)
Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez)
A kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére
kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a
megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.
4.4 Hírlevél / eDM-hez kapcsolódó adatok
A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:
Név (kötelező mező)
Email cím (kötelező mező)
A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az

adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.
A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet
meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.
Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a
leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen
elérhető.
Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek
minősül.
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél
kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak
minősül.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: leiratkozásig.
4.5 Ügyfél kapcsolati adatok
Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségeit tárolom:
Név
Email cím
Telefonszám
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.
4.6 Regisztráció során megadandó személyes adatok
A weboldal webshop moduljában regisztrációra van lehetőség, mely megkönnyíti a további szolgáltatás
igénybevételt azzal. hogy nem szükséges az adatok ismátelt megadása. A regisztráció során kezelt
személyes adatok:
Név
Email cím
Cím
Telefonszám
Vásárlási információ (termék, időpont stb.)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: visszavonásig.
4.7. Vásárlás során megadandó személyes adatok
Amennyiben a webshop modulban rendelést szeretne leadni, úgy a vásárlás során az adatkezelés és az
adatok megadása a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.
Név
Email cím
Cím
Telefonszám
Vásárlási információ (termék, időpont stb.)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: szerződéses megbízás teljesítés.
Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.
Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év
4.8 Számlázáshoz kapcsolódó adatok
Adatkezelő ügyfeleivel a megrendelt szolgáltatásokról szerződést köt, melynek során az alábbi adatokat
tárolja:
Név
Email cím
Cím
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás.
Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év
4.9. Garanciális ügyintézés
Amennyiben garanciális ügyintézést kezdeményez, az adatkezelés és az adatok megadása az
ügyintézéshez nélkülözhetetlen.
Név
Email cím
Telefonszám
Panasz
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: garanciális ügyintézés.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év
4.10 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az
ügyintézéshez nélkülözhetetlen.
Név
Email cím
Telefonszám
Panasz
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: fogyasztóvédelmi panasz ügyintézés.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év
5 Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok
automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során
személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő
adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a webfolio.hu és fotofolio.hu
domain-ek és aldomain-jeik rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye
nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –
össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a webfolio.hu és fotofolio.hu domain-ek és aldomain-jeik
férnek hozzá.

6 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi
igénybe:
Tárhelyszolgáltatás:
cég név
Cím:
Ügyfélszolgálat :
E-mail:
Megismert adatok köre: saját honlap címe domain-ek és saját aldomain-eken található weboldalak
tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek.
Számlázás:
Cím:
Tel:
Megismert adatok köre: kiállított számlák
Könyvelés:
Cég név:
Cím:
Email:
Megismert adatok köre:
Hírlevél:
Megismert adatok köre: feliratkozó név és email cím.
Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Megismert adatok köre: a webfolio.hu és fotofolio.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez
nem köthető – IP címe.
Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.
6.1 Adattovábbítás harmadik országba
Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016.

július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-
privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/, a Google
(https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook
(https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.
7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.
7.1 Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.
és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
7.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a
hiányos adatok kiegészítését.
7.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs
szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes
adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,
az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés
jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
7.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.
7.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
7.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
8 Egyéb rendelkezések
8.1 A szolgáltató előzetes felmérést követően a megrendelt munkára tájékoztató jellegű árajánlatot ad,
ami az ismert tények fényében a várható költségeket tartalmazza, azonban az előre nem tisztázott,
vagy előre nem látható körülmények befolyásolhatják ezt. Amennyiben a felmerülő plusz költségek az
árajánlat 10%-át meghaladják, a szolgáltató köteles a megrendelőt tájékoztatni ezekről.
8.2 Pótdíjazás keretén belül külön elszámolásra kerül minden az eredeti árajánlatban nem szereplő
tétel vagy módosítás. Pótdíjazás alá esik a változtatás ténye is, amennyiben ennek  extra költségvonzata
van.
8.3 A kivitelezés történhet előzetes szóbeli egyeztetés után, vagy jóváhagyott látványtervek alapján. A
szolgáltató bármiféle a vonatkozó látvánnyal kapcsolatos reklamációt a jóváhagyott látványterv alapján
elkészített munkára tud fogadni.
8.4 A megrendelő vállalja, hogy az árajánlatban szereplő anyagköltséget, valamint a munkadíj 50%-át
előre kifizeti, a fent maradó 50% munkadíjat és pótdíjakat (ha van) a végelszámolás napján (amikor a
szolgáltató átadja a munkát) rendezi. Amennyiben a pótdíjak (anyag és munkaköltség) meghaladja az
árajánlat 10%-át, a megrendelő a pótdíjak összegét megrendelésekor ki kell fizesse.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk
ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére –
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és
olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
(Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása alapján
készült.)